Home

Papers
Code
Research
Teaching
Group

CV (pdf)
LinksCurrent group members
   

  Wenzhe Fan (PhD)
 

  Hongwei Jin (PhD)
   

  Kaiqi Jiang (PhD)
 
Siteng Kang (PhD)
   

  Zishun Yu (PhD)


Alumni
   

  Mao Li (PhD, 2021) Applied Scientist II at Amazon
 

  Yingyi Ma (PhD, 2021) At FAANG
   

  Zhan Shi (PhD, 2021) Senior Software Engineer in Autonomous Driving at Baidu USA
 
Elisa Tardini (MSc, 2021, UIC Outstanding MS thesis) Applied Scientist I at Amazon Search
 
Vignesh Ganapathiraman (PhD, 2020) Research Scientist at Amazon
 
Ganesh Jagadeesan (MSc, 2019) Software Engineer II, AI, Dataminr
 
Amlaan Bhoi (MSc, 2019, UIC Outstanding MS thesis) Applied Scientist at Amazon